Bestyrelse:
Formand: Henriette Duus / 61342323 / duus1969@gmail.com
Gitte Sandal 
Jeanette Glistrup Lund

Suppleant:
Mie Hansen

Kasserer: Inge Jakobsen / 21848358 /hedevej11@mail.dk - svarer på spørgsmål om kontingent og Conventus 

 
Haderup Forenede Sportsklubber |Drosselvej 14 | 7540 Haderup | st1@mortensen@gmail.com